امروز

پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳

  ساعت

۱۵:۴۶ بعد از ظهر

سایز متن   /

در راســتای اجرای صورتجلسه شــماره ۰۴۴ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳شورای اســلامی روســتای بســاتین، ایــن دهیــاری در نظــر دارد پــروژه اجرای خاکبرداری،خاکریزی،زیرســازی، آبنما و سنگ جدول معابر روستای خود رابامبلغ ‌بــرآورد۱۱٫۳۰۰٫۲۳۴٫۹۴۴ ریال‌به پیمانکار واجد الشرایط قانونــی واگــذار نماید لذا از کلیه شــرکتهایی که دارای ســابقه کاری و گواهینامه صلاحیت هستند دعوت می گردد به واحد قراردادهای دهیاری بساتین مراجعه نمایند.

شماره‌مناقصه‌:۹۹/۱۲۰
مهلت‌خرید‌اسناد‌:‌از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۶ تا پایان وقت اداری (۱۳:۳۰) ۹۹/۱۰/۰۶ آخرین‌مهلت‌تسلیم‌پیشنهاد‌: ۹۹/۱۰/۱۶ مبلغ‌تضمین‌شرکت‌در‌فرآیند‌اجرای‌کار: ۵۶۵۰۱۱٫۷۴۷ ریال نوع‌تضمین‌شرکت‌در‌فرآیند‌اجرای‌کار‌:‌تضمین شرکت در فرآیند اجرای کاربصــورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیینامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ هـ ‌مورخ‌‌۹۴/۰۹/۲۲هئیت‌وزیران باشد.

تبصره‌:‌در صورت ارائه تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت وجه نقد ، مبلغ نقدی میبایســت به حساب شماره ۰۱۰۷۶۵۳۰۸۴۰۰۱ نزد بانک ملی بنام دهیاری بساتین واریز و فیش واریزی ارائه گردد.

تاریخ‌بازگشایی‌پاکات‌: ۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰

۲-پــس از تعیین برندگان مناقصه ضماتنامه برندگان اول و دوم تا زمان تکمیل مدارک و انعقاد قرارداد نزد دهیاری نگهداری و ضمانتنامه ســایر متقاضیان به آنان مسترد خواهد شد.

۳-‌هزینه‌خرید‌اسناد‌مناقصه:‌واریز مبلغ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب۵۶۶۵۵۰۲۷۲۱۰۸۱۷/۰۲ بنام دهیاری بساتین نزد پست بانک شعبه عسلویه .

۴- ســایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.

۵-‌آدرس‌مناقصه‌گزار: استان بوشهر – شهرستان عسلویه – بخش چاه مبارک – روستای بساتین – دهیاری بساتین شــماره‌تمــاس:‌ثابــت‌:
۰۷۷۳۷۲۵۱۱۷۵-۰۹۱۷۳۷۷۹۰۶۸
آقای‌ابراهیمی‌-‌‌ ۰۹۱۷۹۴۹۶۰۱۴آقای‌خیاری

۶- شــرکت در مناقصــه حقــی را برای مناقصــه گران بوجود نیــاورده و دهیاری بساتین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است

آگهی نوبت اول۹۹/۹/۲۶
آگهی نوبت دوم ۹۹/۱۰/۳

۱-هــرگاه برنــدگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.

 

 

{“subsource”:”done_button”,”uid”:”26EAA509-0751-4051-BBA3-1B9F508CA05B_1569312567729″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”,”source_sid”:”26EAA509-0751-4051-BBA3-1B9F508CA05B_1586948608570″}
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی